Lucia Hurajová sa narodila sa v roku 1976 v Bratislave.  V rokoch 1997 až 2001 študovala na katedre herectva Vysokej školy múzických umení v Bratislave v ročníku Božidary Turzonovovej  a v rokoch 2009 až 2013 absolvovala doktorandské štúdium v odbore divadelná veda. Počas štúdia herectva na VŠMU absolvovala ročnú stáž v Paríži na Conservatoire National Supérieur d´Art Dramatique (CNSAD).

Po štúdiu ostala ako herečka v slobodnom povolaní. Stala sa kmeňovou členkou Túlavého divadla, v ktorom pôsobí dodnes. Hosťovala aj v mnohých inscenáciách iných bratislavských divadiel ako napr. v Divadle GUNAGU, Divadle Aréna, v Štúdiu 12, ktoré pôsobí pri Divadelnom ústave, v Divadle Nová scéna, v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave alebo v Štúdiu L+S.

Účinkovala vo viacerých slovenských a českých filmoch, televíznych seriáloch, v rozhlasových hrách a rovnako aktívna je aj v dabingu. Ako recitátorku ju možno často vidieť vrámci projektov spojených s literatúrou (predovšetkým na medzinárodnom festivale Ars Poetica, Noc literatúry a pod.)