má prsty hlboko zaborené do zeme

 

párajú šaty z hliny

šijú si z nej život

prečesávajú

vodné pramene vlasov

 

posielajú odkazy hore

pomaly

trpezlivo

postupne

 

každý rok drží v dlaniach

zrelé plody

 

O autorke:

Ema Jeleňová, 13 rokov

ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa (7. ročník ZŠ)

  1. kategória – poézia – čestné uznanie