kúzli kúzleniny.

Zeleninovú zelemisku zeleniny.

Čmára čmárovito čmáraniny.

Ovocno ovocné ovocniny.

 

 

O autorke:

Anežka Ščurková, 10 rokov

ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa (4. ročník ZŠ)

  1. kategória – próza – čestné uznanie