Oddeľuje moju izbu a mesto.

Mesto, kde je ruch,

kde sú autá, budovy.

Odďaľuje hluk od ticha.

Rýchlosť od pomalosti.

Jej ruže kvitnú celý rok.

Sleduje mesto.

Sleduje moju izbu.

Stráži ma.

Keď zafúka, pôvabne tancuje.

Vietor sa do nej zaľúbil.

Rozpráva mi rozprávky.

Ľudské ucho ich nepočuje.

Iba cíti.

Vždy pred spaním.

 

O autorke:

Anežka Ščurková, 10 rokov

ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa (4. ročník ZŠ)

  1. kategória – poézia – čestné uznanie