vždy keď ju otvorím

zavŕzga

ako keď praskne struna na husliach

prach zo zobudených kníh tancuje

v pásoch svetla

ľahko dosadá na zem

ako keď babka sitkuje múku

vonia zabudnutými príbehmi

Lenka Melcherová, 13 rokov

ZUŠ J. Melkoviča Stará Ľubovňa (7. ročník ZŠ)

  1. kategória – poézia – 2. miesto