Zima obula snehuliakov,

pochutnáva si zas na mrkve.

Rýchlosť podivných zimných vtákov

brázdi hranami svahy mĺkve.

 

Strmácané, však spokojné telá,

usnú zimným spánkom hneď po čaji.

Myšlienka – väzňom uprostred čela,

zas ženie vo sne lyže po kraji.

 

Dominik F. Bartoník, 11 rokov

ZŠ Březová, ČR (3. ročník ZŠ)

  1. kategória – poézia – 2. miesto