V košiariku na fúriku
spí sliepočka kiku-riku.
Kohútik ju merkuje
od Lapaja na dvore.

Prišli kačky zvedavé,
šuchli košiar do trávy
a na tráve zrazu stali
kuriatka a čipotali.