ticho ticho sedí
medzi listami
slnko si číta
z vtáčích nôt
stromy vystrkujú
zvedavé prsty
k oblohe
čas sa skryl
do presýpacích hodín