Naša Marka zo školy šla domov,
a prechádzala sa pomedzi zelené stromy.

Naša žabka sa dnes hrala,
tak, že sa skrývala.

Bola dobre skrytá,
Marke do zošita.

Marka ju našla, znervóznila sa celá,
zahodiť žabku ďaleko chcela.

Ale žabke sa dnes dobre darí,
rýchlo skočila do prvej bary.