Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch je viacnásobnou laureátkou celoslovenských súťaží v tvorbe poézie na Literárnom Zvolene a autorskej časti súťaže Chalupkovo Brezno. Ocenenia získala aj v autorských súťažiach Poetická Ľubovňa, Literárna Senica, Wolkrova Polianka, Literárny Kežmarok, Bratislavský verš. Je víťazkou súťaže Debut 2007, po ktorej jej bola vydaná prvá zbierka poézie

Sedmoláska (2008). Druhá zbierka s názvom Kľúče od neba jej vyšla v roku 2012. Je autorkou umelecko-publicistického pásma S deťmi vetra, spolutvorkyňou relácie Poetissimo – z vlastnej zbierky Sedmoláska (obe relácie pre RTVS). Venuje sa tiež umeleckému prednesu. V súčasnosti odborne spolupracuje na vysielaní vzdelávacieho programu pre deti Tumenca khere – S vami doma (RTVS, štúdio Košice). Bola členkou i predsedníčkou porôt recitačných i autorských súťaží vo vlastnej tvorbe. Za celoživotnú pedagogickú, manažérsku a kultúrnu činnosť bola v roku 2017 zaradená do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky.